Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om hvilke tiltak regjeringen vurderer for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen

Datert: 07.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Konkurranseforholdene i dagligvarebransjen er ikke blitt bedret de siste to årene. Aftenposten skriver 7. mai 2015 om avkastning for de store aktørene i dagligvaremarkedet på opp imot 14 prosent. Landbruks- og matministeren har flere ganger tatt til orde for mer konkurranse og rimeligere matvarer. Så langt har regjeringen ikke presentert tiltak for å bedre konkurransen.

Mener statsråden det er behov for å gjøre noe, og hvilke tiltak vurderer regjeringen?


Les hele debatten