Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til kulturministeren

Om statsråden vil sikre at drift og vedlikeholdsmidler av Espeland fangeleir blir synliggjort, som den siste gjenværende nazileir fra 2. verdenskrig

Datert: 11.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Espeland fangeleir er den siste gjenværende nazileir fra 2. verdenskrig. I 2014 vedtok Stortinget å overdra leiren til Stiftelsen Espeland fangeleir som driver formidling av leirens historie basert på dugnadsarbeid. Leiren er ikke vedlikeholdt de siste 30 år, og stiftelsen har et årlig behov for ca. 2 mill. kroner til drift og vedlikehold.

Vil statsråden medvirke til at Stiftelsen Espeland fangeleir kommer inn på statsbudsjettet, og at drift og vedlikeholdsmidler blir synliggjort?


Les hele debatten