Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden vil revurdere avviklingen av ordningen med gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer, med bakgrunn i at hun har rost resultatene av prøveordningen i bydeler i Oslo med integreringsutfordringer

Datert: 13.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Regjeringen har sendt på høring en ny forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Her foreslås en ordning med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier som har en årsinntekt under 405 000 kr. I Oslo har det i noen bydeler med integreringsutfordringer vært gratis kjernetid for alle uavhengig av inntekt siden 2007. I høringsnotatet framgår det at denne ordningen vil bli avviklet fra 2016/2017. Statsråden har tidligere rost resultatene av gratis kjernetid for alle.

Vil statsråden revurdere avviklingen av ordningen?


Les hele debatten