Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hva regjeringen vil gjøre for å stoppe Storbritannia i å nedkjempe de frie bevegelsene i EU, med henvisning til at fri bevegelse av arbeidskraft har vært en av de viktige delene av EU

Datert: 13.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Jeg hadde i hvert fall forberedt meg på det, for jeg har lyst til å spørre europaministeren om noe.

Det har vært valg i Storbritannia. Det var dårlig nytt for de liberale, men det er dårlig nytt også for Norge. Daily Express har en forside i dag som sier: «Cameron declares war on EU».

Fri bevegelse av arbeidskraft har vært en av de viktige delene av EU. Det har nå ført til debatt i mange land. Norge har EU som sin viktigste handelspartner. EØS-avtalen har vært kjempeviktig for Norge når det gjelder både tilgang til markedet og tilgang på arbeidskraft. Det har gitt oss en tilgang på arbeidskraft som det norske samfunnet ikke hadde klart å vokse uten. To tredjedeler av veksten i 2014 kom fra nettopp den typen arbeidskraft. Sektorer som er viktig for Norge, som bygg, tjenesteproduksjon, industri og forskning, hadde ikke fungert hvis vi ikke hadde hatt den frie bevegelsen av arbeidskraft. Den er med på å bygge velferden vår. Det hadde ikke vært mulig å bygge skolene våre, barnehagene våre og sykehusene våre hvis vi ikke hadde hatt den tilgangen på arbeidskraft. Det gir milliarder inn i statskassen.

Søsterpartiet til Høyre sier at de nå skal bruke sin enerådende makt – uten å ha liberalere som klamp om foten – til å nedkjempe de frie bevegelsene i EU. De vil utvide mulighetene for å kaste arbeidssøkende ut av landet etter seks måneder, kutte i alle tjenestene knyttet til det man bygger seg opp som arbeidstaker i et land, ha andre restriksjoner på frie bevegelser og lettere få til utvisninger. Det kan også få store følger for Norge hvis Cameron får gjennomslag for dette i EU-systemet.

Hva vil regjeringa gjøre for å stoppe Cameron?


Les hele debatten