Muntlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til næringsministeren

Om hva næringsministeren har å by på til dem som frykter for sin fremtid og jobb i leverandørindustrien, som sliter som følge av oljeselskapenes investeringskutt

Datert: 13.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av næringsminister Monica Mæland

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Mitt spørsmål går til næringsministeren:

Det dreier seg om Norges største eksportnæring etter direkte salg av olje og gass: Det handler om leverandørindustrien. Leverandørindustrien sliter for tiden som følge av oljeselskapenes investeringskutt og selskapenes kutt i vedlikehold – blant annet. Det er mange som mister jobben; det har blitt nevnt tall på 15 000 arbeidsplasser som forsvant i fjor. Dette gir ikke de store utslagene på ledighetsstatistikken enda, blir det sagt, fordi dette handler i veldig stor grad om mange innleide, utenlandske arbeidstakere som reiser hjem uten fortsatt kontrakt, og mange går enda på sluttpakker. Det rammer Vestlandet hardest.

Nå sies det at arbeidsmarkedet også begynner å bli mettet og ikke lenger kan ta unna de arbeidstakerne som kommer ut fra leverandørindustrien. Ledighetstallene vil øke. Vi er nå over 4 pst. for første gang siden 2005, og det varsles enda tøffere tider. Norsk Industri sa på en høring som energi- og miljøkomiteen hadde i går om utbyggingen av Sverdrup-feltet, at det ser mørkt ut, det ser stygt ut, i fremtiden. Fra organisasjonen Hordaland Olje og Gass – i mitt og statsrådens felles hjemfylke – sies det at bedriftene forventer at regjeringen vil fokusere på situasjonen.

Vi ser at de som i dag frykter for fremtiden, undrer: Hva vil skje i tiden som kommer? Hva vil regjeringen gjøre? Revidert nasjonalbudsjett ga ingen tiltak. Hva har næringsministeren å by på til dem som i dag frykter for sin fremtid og jobb i denne næringen?


Les hele debatten