Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om å vise handlekraft og sørge for at tiltaket Ny Start i arbeidslivet ved Varodd i Kristiansand kan fortsette, og at det ikke raderes bort i en anbudsrunde

Datert: 20.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): 'Ny Start i arbeidslivet' er blitt drevet i 13 år ved Varodd i Kristiansand. Aldri før er det skrevet ut så mange til jobb derfra som i 2014. 66 pst. fikk oppfølging til jobb som de beholdt over tid. Deltakere er i hovedsak innsatte som skal tilbakeføres. Ansatte frykter nå at tiltaket raderes bort gjennom anbudsordningen dersom det ikke unntas fra dette.

Vil statsråden vise handlekraft og sørge for at dette tiltaket kan fortsette, og at det ikke raderes bort i en anbudsrunde, slik at flere kommer i jobb?


Les hele debatten