Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Om hvorfor ikke regjeringen har benyttet anledningen til å ta noen nye næringspolitiske initiativer i det reviderte budsjettet, med henvisning til at arbeidsledigheten er over 4 pst.

Datert: 20.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): For første gang er arbeidsledigheten over 4 pst. Det er alvorlig for den enkelte, og det er alvorlig for samfunnet. Arbeidsledighet er sløseri med vår mest verdifulle ressurs, og arbeid til alle er og har alltid vært Arbeiderpartiets jobb nr. 1.

Regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett er at ledigheten vil stabilisere seg på dagens nivå. Det er ikke et betryggende anslag. 112 000 er ledige, og tallet stiger. All erfaring tilsier at vi må bekjempe ledigheten før den rekker å stige til uakseptable nivåer.

Håndteringen av den stigende ledigheten forteller historien om en regjering på etterskudd. Vi så den samme langsomheten i sene og mangelfulle tiltak for å avhjelpe kommunenes pressede økonomi, der seks av ti skoleledere nå meddeler at de sier opp lærere. Vi ser en regjering på etterskudd overfor den økende ledigheten. Ingen kan holde en norsk regjering ansvarlig for at oljeprisene faller. Vår kritikk retter seg mot passivitet og valg av gal strategi over lang tid, ikke minst fravær av en aktiv næringspolitikk. Slik politikk har virket før. Da lavkonjunkturen traff etter finanskrisen i 2008, klarte vi å holde Europas laveste ledighet på grunn av tilpasset økonomisk politikk, men også gjennom en aktiv næringspolitikk for å skape flere arbeidsplasser.

Den omstillingen Norge trenger, krever aktiv handling – mer enn de store og usosiale skattekuttene som ikke har noen påviselig effekt på aktiviteten, men synes å være regjeringens viktigste strategi. Til nå mangler denne regjeringen en ambisjon for hvordan næringspolitikken skal bidra til økt sysselsetting. Den stortingsmeldingen vi laget for en næringspolitikk for omstilling, ble lagt i skuffen. Ingen ny er kommet i stedet. Hvorfor har ikke regjeringen benyttet anledningen til å ta noen nye næringspolitiske initiativer i det reviderte budsjettet?


Les hele debatten