Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om hvorfor regjeringen fortsatt har til vurdering et brev fra Helsedirektoratet om å redusere grensene for hvor mye svevestøv som skal tillates fra 1. januar i år

Datert: 20.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I vinter kunne TV 2 fortelle om 12 år gamle Martin Lundstein, som bor på Adamstuen i Oslo. Martin har astma, og han merker de mest forurensede dagene i byen veldig godt. Jeg siterer fra innslaget:

«– Jeg er redd for å gå ut de dagene for jeg klarer ikke å puste. Det er som å puste gjennom et rør tynnere enn et sugerør. Det gjør vondt, sier Martin.»

Moren til Martin kunne i dette innslaget fortelle at Martin hver vinter var borte fra skolen fire uker.

I en stor europeisk studie finner man nå sammenheng mellom lungebetennelse hos barn og langvarig luftforurensing på nivåer under de grenseverdiene vi opererer med for svevestøv. Man finner også sammenheng mellom luftforurensning under dagens grenseverdier og lav fødselsvekt hos barn. Også for voksne viser studien en rekke alarmerende funn: økt sannsynlighet for hjerneblødning, reduksjon av lungefunksjon, hjerteinfarkt, lungekreft, økt dødelighet.

Denne typen forskning var bakgrunnen for at forrige regjering ba om en gjennomgang av det vi i dag vet om helseeffektene av luftforurensning. Da sa Folkehelseinstituttet at nyere forskning viser at det forekommer negative helseeffekter ved langt lavere konsentrasjoner av svevestøv enn dagens grenseverdier. Den 28. februar 2014 sendte derfor Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens vegvesen brev til klima- og miljøministeren, der de ba om at grensene for hvor mye svevestøv som skulle tillates i Norge, skulle reduseres vesentlig allerede fra 1. januar 2015. I dag er det 20. mai. Det har gått ett år og 81 dager siden det alarmerende brevet gikk. Regjeringen har dette fortsatt til vurdering. Hva er det statsministeren vet som Helsedirektoratet ikke vet, når hennes regjering har unnlatt å følge opp de nye grensene som skulle gjelde fra 1. januar i år?


Les hele debatten