Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

Om hva statsministeren vil gjøre for å bedre situasjonen i arbeidsmarkedet og for næringslivet

Datert: 20.05.2015
Besvart: 20.05.2015 av statsminister Erna Solberg

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Jeg vil tilbake igjen til det som var vårt første spørsmål i dag, om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Statsministeren sier at regjeringen følger situasjonen nøye, og hun beskriver også den langsiktige omstillingen som regjeringen har til hensikt å gjennomføre i norsk økonomi – vel og bra. Jeg kommer akkurat nå fra et møte med Norsk Industri og Rederiforbundet. Disse organisasjonene, som ikke er helt ubetydelige aktører i forhold til arbeidsmarkedet, sier at regjeringens prognoser har vesentlig feilinformasjon i seg. De mener at situasjonen der ute er langt verre, langt mer dramatisk, enn det som regjeringen bygger sine prognoser på. De er veldig tydelige på at den situasjonen vi nå kommer til å møte, blir mye mer brutal, at arbeidsledigheten kommer til å stige, og at ordrebøkene kommer til å bli enda tynnere i tiden framover.

Derfor er mitt spørsmål til statsministeren følgende: Hvis det viser seg nå at de prognoser og anslag og opplevelser som Norsk Industri har, og som Rederiforbundet har, stemmer mer med virkeligheten enn de prognosene regjeringen styrer landet ut fra, hva vil da statsministeren gjøre for å bedre situasjonen i arbeidsmarkedet og for næringslivet?


Les hele debatten