Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kulturministeren

Om hvordan regjeringen vil sikre at frivilligsentralenes rolle ikke svekkes i kommuner med dårlig økonomi

Datert: 21.05.2015
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 27.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Staten har bidratt med 40 pst. av finansieringen av frivilligsentralene. Nå advarer 400 frivilligsentraler regjeringen mot at ansvaret for finansieringen overføres til kommunene. I Meld. St. 14 (2014-2015) står det at 'Frivilligsentralene spiller en viktig rolle i berøringsflaten mellom sivil og offentlig virke'. Dårlig kommuneøkonomi kan føre til at frivilligsentralene salderes.

Hvordan vil regjeringen sikre at frivilligsentralenes sentrale rolle ikke svekkes i kommuner med dårlig økonomi?


Les hele debatten