Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om helseskader fra lokal luftforurensning, og om statsråden vil vurdere å sette i gang studier på helseeffekter i forbindelse med køkjøring for bilister

Datert: 21.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det har i den senere tid vært mye oppmerksomhet rundt helseskader fra lokal luftforurensning for beboere i Oslo og andre storbyområder, hvor grenseverdiene for særlig nitrogendioksid (NO2) og fint svevestøv (PM) brytes jevnlig. I denne forbindelse er det også viktig å se på helseeffektene for bilister som sitter lenge i bilkø hver dag. Det foreligger få undersøkelser og lite forskning på dette både nasjonalt og internasjonalt.

Vil statsråden vurdere å sette i gang studier på helseeffekter i forbindelse med køkjøring for bilister?


Les hele debatten