Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Om å styrke nevrofeltet innen forskning, behandling, rehabilitering og forebygging, med henvisning til at sykdom i hjernen rammer 1 av 3

Datert: 26.05.2015
Fremsatt av: Karianne O. Tung (A)
Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): 2015 er det internasjonale hjerneåret. Sykdom i hjernen rammer 1 av 3, og mange får alvorlige kroniske sykdommer. Nevrologiske sykdommer krever mer ressurser enn kreft og hjerte- og karsykdommer til sammen. Det er derfor et paradoks at det nettopp er i hjerneåret at Nevroplan 2015 avsluttes uten at ny plan foreligger. Forskningsrådets NevroNor avsluttes, selv om ny kunnskap har gitt økt livskvalitet til nye pasientgrupper.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke nevrofeltet innen forskning, behandling, rehabilitering og forebygging?


Les hele debatten