Spørretimespørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

Om å følge opp krigsseilerhistorien slik at denne blir forvaltet på en forsvarlig og verdig måte

Datert: 27.05.2015
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 03.06.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Stiftelsen Arkivet ønsker å etablere et nasjonalt senter for krigsseilerhistorie. Et år hvor krigens begynnelse og slutt markeres så massivt som vi nå opplever, kan ikke forløpe uten at krigsseilernes historie sikres en forsvarlig forvaltning for ettertiden.

Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien slik at denne blir forvaltet på en forsvarlig og verdig måte?


Les hele debatten