Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Om hvor i revidert nasjonalbudsjett vi finner de tiltakene som viser at finansministeren tar den økende ungdomsledigheten på alvor

Datert: 27.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Finansministeren sa i høst at statsbudsjettet var godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Arbeiderpartiet mente ut fra de signalene som vi fikk, bl.a. fra partene i arbeidslivet, at det ikke var tilfellet, og vi fulgte opp med egne budsjettpakker rettet inn mot arbeidsmarkedet og for vekst i hele landet. Siden den gang har finansministeren gjentatte ganger forsikret om at hun følger med på utviklingen i arbeidsmarkedet. Det har dessverre ikke vært nok å følge nøye med. Når vi nå skriver mai, ser vi at arbeidsledigheten passerer 4 pst. for første gang på ti år. Det mest alvorlige, etter min mening, er den urovekkende økningen vi ser i ungdomsledigheten. Ledigheten blant unge er ti ganger så høy som for dem over 54 år, og i 1. kvartal 2015 ble den målt til 9,4 pst. Det burde gjøre finansministeren svært bekymret, for vi vet så godt at for unge som blir stående utenfor arbeidslivet, er veien inn igjen ofte fryktelig lang. Skal vi klare å unngå at ledigheten biter seg fast, må vi møte ungdomsledigheten med skikkelige tiltak, og vi er nødt til å gjøre det før den biter seg fast på et for høyt nivå.

Mitt spørsmål er egentlig ganske enkelt. Jeg lurer på om finansministeren kan svare på hvor i revidert nasjonalbudsjett vi finner de tiltakene som viser at finansministeren tar den økende ungdomsledigheten på alvor.


Les hele debatten