Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Om hvorvidt finansministeren var kjent med at FrP på Stortinget hadde klarert med FrP i regjering at man skulle legge inn mer penger i trygdeoppgjøret her på Stortinget enn det regjeringen foreslo

Datert: 27.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Forrige onsdag, en halvtimes tid før Fremskrittspartiets gruppemøte, presenterte Fremskrittspartiets arbeids- og sosialminister Robert Eriksson trygdeoppgjøret, et oppgjør der landets alderspensjonister kom ut med tapt kjøpekraft. Pensjonistene får med dette oppgjøret altså dårligere kjøpekraft enn det de har nå. Men i Aftenposten kunne vi lese at selv om trygdeoppgjøret var ferdig en halvtime før gruppemøtet, var det et fiks ferdig notat på plass fra trygdefraksjonen i Fremskrittspartiet i gruppemøtet deres – et notat der Fremskrittspartiets stortingsfolk hadde klarert muligheten med departementet for å overby egen statsråd her på Stortinget, og fått beregnet at det ville koste 276 mill. kr hvis pensjonistene ikke skal få nedgang i realinntekt.

I samme notat ble det også forklart at forslagene til forbedringer ikke vil bli vedtatt. La meg sitere fra Fremskrittspartiets notat:

«Sannsynligheten for at dette forslaget blir nedstemt, er relativt stor, men da har vi vist at vi tar landets pensjonister på alvor, og sørget for at ansvaret for tapet til pensjonistene ligger hos de partiene som sto bak pensjonsforliket.»

Et sånt spill tar ikke landets pensjonister på alvor. Politikken, trygdeoppgjøret, pensjonene til folk gjøres om til et politisk spill der hovedpoenget til Fremskrittspartiet er egen oppslutning, ikke pensjonene til folk. Fremskrittspartiets folk på Stortinget klarerer med Fremskrittspartiets folk i regjering at de skal kjøre et planlagt dobbeltspill.

Mitt spørsmål til finansministeren er: Var hun kjent med at Fremskrittspartiet på Stortinget hadde klarert med Fremskrittspartiet i regjering at man skulle legge inn mer penger i trygdeoppgjøret her på Stortinget enn det Fremskrittspartiets statsråd og regjeringen foreslo?


Les hele debatten