Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Om å si noe om hvilket mulighetsrom vi har til kunnskapsutvikling, hvis vi hadde fått på plass gratis SFO for alle

Datert: 27.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren.

I Bydel Gamle Oslo er det to skoler, Tøyen og Vahl, som ligger i ca. 500 meters avstand til hverandre. De har noenlunde samme type elever og samme type foreldre – skolene er ganske like. Men på Vahl skole går 43 pst. av elevene i SFO, mens alle førsteklassingene på Tøyen går i SFO. Det viser oss at det er et viktig tilbud, det har potensial, og prisen på tilbudet har noe å si for om en får alle elevene med i SFO-tilbudet.

Hvis vi ser på landet i sin helhet, har SFO ganske store utfordringer. Og mange av tilbakemeldingene vi får, er at det er til dels ganske store forskjeller i kvaliteten på det tilbudet som gis på de ulike SFO-ene. Mange reagerer også litt på at det er forholdsvis dyrt å gå i SFO – i alle fall hvis de kommer fra barnehage med makspris, som er et heldagstilbud, og så skal over til SFO til nesten samme pris, eller kanskje til og med til en dyrere pris, for mye færre timer.

Mange foreldre synes de lever i en tidsklemme: Barna har en hel dag på skolen, og så har de mange ting som skal gjøres etterpå.

Så mulighetsrommet vi har når det gjelder SFO, gjør at vi kunne lagt inn fysisk aktivitet, leksehjelp, kulturskole og oppfølging for dem som måtte trenge det.

Høyres Kristin Vinje har denne uka hatt et utspill om gratis SFO og gratis barnehage. Dessverre har den debatten i stor grad handlet om å være for eller imot barnetrygden. Og det er klart at gratis SFO har en pris, men jeg skulle ønsket at statsråden kunne sagt noe om det mulighetsrommet vi har til kunnskapsutvikling, hvis vi hadde fått på plass gratis SFO for alle.


Les hele debatten