Spørretimespørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden er einig i uttalen om at fleire tiltak for å motverke arbeidsløyse ikkje er naudsynt, eller er dette endå eit døme på eit framstegsparti som meiner éin ting i regjering og noko anna i Stortinget

Datert: 28.05.2015
Besvart: 03.06.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Arbeidspolitisk talsperson i FrP, Erlend Wiborg, skriv i Dagbladet 21. mai at "arbeidsmarkedssituasjonen i Norge er fortsatt god sammenliknet med de fleste andre land. Derfor er det ikke riktig å gi full gass, selv om enkelte populistiske stemmer i opposisjonen ber om det".

Er statsråden einig i denne uttalen, og dermed i at fleire tiltak for å motverke arbeidsløyse ikkje er naudsynt, eller er dette endå eit døme på eit framstegsparti som meiner éin ting i regjering og noko anna i Stortinget?


Les hele debatten