Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt uttalelser fra Ideelt Barnevernsforum, som viser til at det nye anbudet for kjøp av barnevernstjenester ikke vil gi tilstrekkelig skjerming for de ideelle, er i samsvar med føringer statsråden har gitt for gjennomføring av anbudskonkurransen

Datert: 28.05.2015
Besvart: 03.06.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Ideelt Barnevernsforum viser i en uttalelse til at det nye anbudet som skal legges ut for kjøp av barnevernstjenester, ikke vil gi tilstrekkelig skjerming for de ideelle fordi konkurransen tidsmessig faller sammen med den åpne konkurransen. I tillegg sies det at det blir færre plasser som skal kjøpes, og at pris vektlegges mer enn tidligere.

Er kriteriene som Ideelt Barnevernsforum viser til, i samsvar med føringer statsråden har gitt for gjennomføring av anbudskonkurransen?


Les hele debatten