Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

Om statsråden vil ta initiativ til en gjennomgang av regelverket og virkemiddelapparatet knyttet til skipsbygging, for å stimulere til at flere skip kan bygges i Norge, f.eks. båter tilrettelagt for vindkraftutbygging

Datert: 28.05.2015
Besvart: 03.06.2015 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): På Vestlandet har vi nå en situasjon med økende arbeidsledighet, spesielt på grunn av nedskjæringer innen olje og offshore. Da er det viktig med en aktiv næringspolitikk som kan stimulere til en ny type aktivitet som et ledd i det "grønne skiftet".

Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av regelverket og virkemiddelapparatet knyttet til skipsbygging, for å stimulere til at flere skip kan bygges i Norge, f.eks. fiskebåter, brønnbåter, ferjer og båter tilrettelagt for vindkraftutbygging?


Les hele debatten