Muntlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden vil forklare sammenhengen i regjeringas sentraliserende helsepolitikk, med eksempel i nedleggelse av akuttkirurgi ved lokalsykehus og kutt i ambulansetjenesten i nord

Datert: 03.06.2015
Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): I vårsesjonens siste spørretime har jeg ei oppfølging fra et tidligere ordskifte i Stortinget om hvordan helsepolitikken henger i hop. Statsråden peikte den gangen på alle meldingene han hadde lagt fram, og det er vel og bra. Men bak det heile tegner det seg et mer distinkt bilde. Vi har en sykehussektor som har fått en milliard kroner mindre enn det statsråden lovde før valget, noe som bl.a. har ført til kutt i ambulansetjenesten i nord. Vi har fått en forskrift for legevaktsmedisin, som har en klart sentraliserende effekt. Det fins en trussel om å legge ned akuttkirurgi ved halvparten av landets lokalsykehus, og vi har fått prestisjereformen Fritt behandlingsvalg, som skal ta penger fra offentlige sykehus for å oppfinansiere private tilbydere som departementet sjøl antar primært vil etablere seg i de største byene. Med andre ord: En sterk sentraliserende politikk. Når vi nå går inn i valgkampen, hvordan vil statsråden forklare denne sammenhengen i regjeringas helsepolitikk f.eks. for folk i min landsdel?


Les hele debatten