Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at Husbanken får en mer sentral rolle i arbeidet for flere boliger til bosetting av flyktninger

Datert: 08.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Statsråden har vist til at Husbanken og deres låneordninger er viktige i arbeidet med å øke tilfanget av boliger, og vil dermed lette kommunenes arbeid med å bosette flyktninger.

Er vilkårene for de ulike låneordningene i Husbanken tilpasset behovet for å få finansiert istandsetting av eksisterende bolighus og andre eiendommer som kan inngå i kommunenes boligtilbud til flyktninger, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for at Husbanken får en mer sentral rolle i arbeidet for flere boliger til bosetting av flyktninger?


Les hele debatten