Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden mener at narasin ikke er et antibiotikum, med henvisning til at forekomsten av antibiotikaresistente tarmbakterier i norsk fjørfe og fjørfekjøtt er en trussel mot folkehelsa

Datert: 08.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Forekomsten av antibiotikaresistente tarmbakterier (ESBL-produserende og kinolonresistente E. coli) i norsk fjørfe og fjørfekjøtt er en trussel mot folkehelsa. Antibiotikumet narasin er markedsføringsgodkjent i Norge som et koksidiostatika med antibakteriell virkning. Narasin ble patentgodkjent som et antibiotikum i USA 3. august 1982.

Mener statsråden at narasin ikke er et antibiotikum?


Les hele debatten