Spørretimespørsmål fra Siri Engesæth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hva som kan gjøres politisk for å styrke kommunenes kompetanse til å operere i private og kommersielle brytninger, med eksempel i nylige saker som Telenor Arena i Bærum og Ikea i Vestby

Datert: 08.10.2015
Besvart: 21.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Siri Engesæth (V)

Spørsmål

Siri Engesæth (V): Åpenhet og transparens er sentralt for borgernes tillit til politikernes forvaltning av felles verdier. Motstridende interesser kan noen ganger bli vanskelige å håndtere. Ikke minst i saker der den ene part er kommersielt sterk, slik vi har sett i Akershus nylig i saker som Telenor Arena i Bærum og Ikea i Vestby.

Hva mener statsråden kan gjøres politisk for å styrke kommunenes kompetanse til å operere i slike private og kommersielle brytninger?


Les hele debatten