Muntlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Om å gi «omstilling» i næringslivet et innhold, og om finansministeren her og nå kan sette skattekuttene på vent til arbeidsledigheten er på vei nedover igjen

Datert: 27.05.2015
Besvart: 27.05.2015 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Mitt spørsmål går til finansministeren, så det ble en kort pause.

Jeg kjenner folk og næringslivet på Vestlandet godt. Omstilling er noe vi er gode på. Vi vet hva det dreier seg om. Vi har gjort det før. Jeg har merket meg at finansministeren er glad i å bruke ordet «omstilling». I dag er ikke noe unntak, men det er litt uklart for meg hva hun legger i det ordet.

Når vi i Arbeiderpartiet snakker om omstilling, snakker vi om omstilling som mobiliserer fellesskapet, hvor vi møter nye tider og nye utfordringer sammen. Derfor kommer vi med egne pakker i statsbudsjettet rettet inn mot arbeidsmarkedet og for vekst i hele landet.

Når finansministeren snakker om omstilling, følges det ikke opp med noe tiltak. Det er klassisk thatchersk høyresidepolitikk ikke å ha tro på fellesskapet. Det gjelder visst også her. Beskjeden til over 100 000 arbeidsledige er: Gå hjem og omstill deg selv. For hva gjør egentlig regjeringa? Regjeringas hovedsatsing er skattekutt til dem som har mest fra før. Selv Finansdepartementet må innrømme at effekten på økonomien uteblir. I revidert forsøker en noe ganske snedig. Først tar en bort permitteringsregelverket. Så gjeninnfører en det gamle permitteringsregelverket og kaller det en satsing. Det er litt som å ta barns lommepenger, så gi dem akkurat det samme og kalle det en økning i lommepengene.

Og ser en videre: Utdanningsministeren var den store taperen i statsbudsjettet. Heldigvis tvang Kristelig Folkeparti og Venstre gjennom en økning. Samferdsel trekkes fram av finansministeren, men nivået er det samme som ble vedtatt av oss. Så jeg vil invitere finansministeren til å gi ordet «omstilling» et innhold. Formuesskatten kommer nederst når bedriftslederne på Vestlandet lister opp sine utfordringer i Vestlandsundersøkelsen. Folk og næringsliv jeg snakker med på Vestlandet, vil heller ha økt lærlingtilskudd, teknologioverføring og innovasjon.

Er statsråden enig i at en heller trenger tiltak som bidrar til omstilling, og ikke ytterligere skattekutt som ikke har noen dynamisk effekt? Kan finansministeren her og nå sette skattekuttene på vent til arbeidsledigheten er på vei nedover igjen?


Les hele debatten