Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt regjeringens manglende satsing på kunnskap er det riktige svaret på den høye arbeidsløsheten og behovet for omstilling

Datert: 14.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Jeg har et spørsmål til kunnskapsministeren.

Norge er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon. Vi har den høyeste arbeidsløsheten på 22 år, den er høyere enn den var under finanskrisen i 2008–2009, og den rammer særlig ungdom. En skulle tro at ett av svarene da var en omfattende satsing på kunnskap og kompetanse. Derfor er det rart å se at på dette området vises det lite handlekraft og gjennomføringsevne. Vi snakker ikke om et hvilket som helst område, vi snakker om det som Høyre selv sa var det viktigste hvis de kom i regjering.

I budsjettet for i år hadde Røe Isaksen ingenting til økt lærertetthet, ingenting til tidlig innsats for lesing, skriving og regning og knapt noen nye studieplasser. Kutt i kulturskoletimer og elevenes stipend ble brukt på lærlingtilskudd og videreutdanning for lærere. Realiteten var at satsingen på skattekutt var nesten hundre ganger så stor som satsingen på grunnskole og videregående til sammen.

I budsjettet for neste år er oljepengebruken rekordhøy, masse oljepenger skal gjøre oss mindre oljeavhengig. Da skulle man i hvert fall tro at kunnskap var en formidabel budsjettvinner. Men også i dette budsjettet taper kunnskapsministeren overfor andre budsjettområder. Også nå brukes det mange titalls ganger mer på skattekutt enn på skole – noen få hundre flere studieplasser, noe oppfølging av budsjettpålegg fra i fjor, litt ekstra til lærlingplasser, men langt ifra det 122 000 arbeidsløse venter på. Utdanningsforbundet skriver i sin pressemelding om budsjettet:

«Det er skuffende at utdanning i så liten grad er prioritert i regjeringens statsbudsjett, når de samtidig er så tydelige på behovet for omstilling.»

Mener Røe Isaksen at regjeringens manglende satsing på kunnskap er det riktige svaret på den høye arbeidsløsheten og behovet for omstilling?


Les hele debatten