Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til fiskeriministeren

Om hva fiskeriministeren tenker om lakselussituasjonen, og hva som er statsrådens svar på utfordringene på kort sikt

Datert: 14.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Mitt spørsmål skal handle om lakselus, og spørsmålet går rimeligvis til fiskeriministeren.

Havbruksnæringen er en av våre viktigste næringer. Lakseoppdrett har en økende betydning for norske eksportinntekter og norsk økonomi – direkte og indirekte for næringen selv, for leverandørindustri og annen tilstøtende virksomhet. Det er en næring av stor betydning for mange kystsamfunn.

Hvis næringsutøverne, oppdrettsselskapene, håndterer voksesmertene på en god måte og myndighet og forvaltning stiller de riktige kravene til næringen, har havbruksnæringen potensial til å bli en av landets mest solide pilarer for det norske velferdssamfunnet. Dette opplevde jeg var en viktig premiss i forbindelse med Stortingets behandling av havbruksmeldingen i juni i år. Stortinget besluttet å legge oppdretterens evne til å holde lakselusnivået nede som betingelse for at oppdretteren skal få anledning til vekst i sin virksomhet.

Nå opplever vi at lakselus er en stor utfordring for havbruksnæringen og for miljøet, i tillegg til at næringen har en urovekkende kjemikaliebruk for å bli kvitt lakselusa. Utfordringene ser ikke ut til å bli mindre. Dette bekymrer Venstre når det gjelder både miljøet og villfisksektoren, f.eks. reker og ulike fiskeslag som lever nær fiskeoppdrettsanlegg. Flere medieoppslag i løpet av de siste ukene har underbygd dette.

Mitt spørsmål er: Hva tenker fiskeriministeren om lakselussituasjonen, og hva er statsrådens svar på disse utfordringene nå, altså på kort sikt?


Les hele debatten