Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Om Stortinget vil få anledning til å behandle eventuelle endringer i tingrettsstrukturen, eller om dette vil avgjøres i departementet

Datert: 15.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Vil Stortinget få anledning til å behandle eventuelle endringer i tingrettsstrukturen, eller vil dette avgjøres i departementet?


Les hele debatten