Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er denne regjeringens politikk å presse gjennom bompengefinansierte veiprosjekter, uavhengig av lokal oppslutning

Datert: 21.10.2015
Besvart: 21.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Jeg har merket meg at samferdselsministeren mener at folk som tar taxi, ikke er verdige til å delta i debatter om byutvikling i Oslo, men jeg tok buss i dag og derfor vil jeg driste meg til å stille samferdselsministeren et spørsmål om E18.

I den nye byrådserklæringen mellom SV, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne i Oslo står det at

«den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes. Arbeid med prosjektering, regulering og grunnerverv som bygger opp under økning av veikapasiteten må stanses.»

Det er en erklæring SV er fornøyd med. Skal vi nå målene i klimaforliket om reduserte utslipp og sørge for rein og trygg luft for alle innbyggere, trenger hovedstadsregionen ikke mer vei, den trenger økt framkommelighet for kollektivtrafikken.

Men rett før byrådserklæringen ble lagt fram, uttalte samferdselsministeren seg om dette og sa at han har «liten tro på at samarbeidspartene i Oslo kan stoppe eller gjøre om på det nåværende E18-prosjektet», og uttalte at han «kommer til å ønske at Vegvesenet fortsetter sitt arbeid som før». Det nye byrådet kan ikke bli en «show-stopper», så jeg at statsråden hadde sagt.

Men nå er det jo sånn at det blir ikke så mye show uten at Oslo også er med siden dette er et prosjekt som berører Oslo kommune i svært stor grad, og det er verdt å minne om at Statens vegvesen har understreket behovet for enighet mellom de ulike partene i dette prosjektet for å kunne gå videre med bompengefinansiering.

Det jeg lurer på, sett i lys av statsrådens uttalelser, er om det har blitt Fremskrittspartiets og denne regjeringens politikk å presse gjennom bompengefinansierte veiprosjekter, uavhengig av lokal oppslutning.


Les hele debatten