Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorfor skattekutt er så uendelig mye viktigere for regjeringen enn det å gjøre helt nødvendige løft i skole, omsorg og andre lokale velferdsoppgaver

Datert: 21.10.2015
Besvart: 21.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): I disse dager tar mange tusen nye folkevalgte over hele landet fatt på et viktig arbeid i sine lokalsamfunn. Alle har ambisjoner på vegne av sine kommuner når det gjelder å styrke kvaliteten i barnehagene, i skolen og i eldreomsorgen, til beste for sine innbyggere. Barnehager skal bygges og rustes opp, klimaløsninger skal finnes lokalt, og flyktninger skal inkluderes. «To do»-listen er lang, og regjering og storting har ikke bidratt til å dempe forventningene.

Dessverre får verken lokalpolitikerne eller deres ambisjoner særlig drahjelp fra regjeringen og statsråd Sanner. Etter en stor skattesvikt i 2014, som man har merket langt inn i 2015, har regjeringen lagt fram et stramt opplegg for kommunene i 2016. Det gamle kalkulatorpartiet, Høyre, har overlatt kalkulatoren til Siv Jensen. Nå overlater man til lokalpolitikerne å ta de vanskelige avveiningene, og de må bruke minus der det burde vært pluss. Det kommer folk til å merke.

Det reelle handlingsrommet for kommunene neste år er på 0,5 mrd. kr etter at regningene og øremerkede satsinger er betalt. Når regjeringen setter ny rekord i oljepengebruk, burde man forvente en tung satsing på de oppgavene som skal løses lokalt. Det skjer ikke. Så langt har regjeringen prioritert 22 mrd. kr i skattekutt – mest til dem som har mest fra før, og kronestykker til de andre.

Da er mitt spørsmål til kommunalministeren: Hvorfor er skattekutt så uendelig mye viktigere for regjeringen enn det å gjøre helt nødvendige løft i skole, omsorg og andre lokale velferdsoppgaver?


Les hele debatten