Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om regjeringen nå går bort fra sine lovnader om kompensasjon til regioner som har mistet fordelen ved redusert arbeidsgiveravgift, i form av infrastrukturtiltak for perioden 2016-2017

Datert: 28.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ivar Odnes (Sp)

Spørsmål

Ivar Odnes (Sp): Representanter for regjeringen har signalisert at regioner som har mistet fordelen ved redusert arbeidsgiveravgift, vil kunne kompenseres i form av infrastrukturtiltak for perioden 2016-2017. Blant annet ble transportnæringen i Valdres i fjor høst oppfordret til å spille inn forslag til utbedring av flaskehalser på riks- og fylkesveger som kunne være aktuelle for slike kompensasjonsmidler. I forslaget til statsbudsjett for 2016 er imidlertid ikke slike midler nevnt.

Går regjeringen nå bort fra sine lovnader?


Les hele debatten