Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt statsråden er positiv til lokale initiativ for å redusere biltrafikken, med henvisning til det nye byrådet i Oslo, som ønsker å forbedre luftkvaliteten blant annet ved å gjøre flere gater og indre by bilfri

Datert: 29.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Dårlig luftkvalitet er et stort problem i mange av våre store kommuner. Det nye byrådet i Oslo ønsker å forbedre luftkvaliteten blant annet ved å gjøre flere gater og indre by bilfri. Fra regjeringsmedlemmer er dette betegna som et 'dårlig mareritt' for folket.

Er statsråden enig i dette, eller er hun positiv til lokale initiativ for å redusere biltrafikken?


Les hele debatten