Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om å ta initiativ til at regioners/fylkers totale ressurser blir kartlagt og sett helhetlig, slik at flyktningene raskt og effektivt blir godt mottatt, avklart og integrert

Datert: 29.10.2015
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 04.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Mennesker på flukt vil komme til de fleste kommunene i Norge. Enkelte kommuner har god erfaring og praksis, andre ikke. Det er avgjørende for den videre integrering at identifisering, sikkerhets- og helsevurdering, bosetting og inkludering av flest mulig skjer raskest mulig.

Vil statsråden ta initiativ til at regioners/fylkers totale ressurser blir kartlagt og sett helhetlig, slik at flyktningene, uansett om de kommer til små eller store kommuner, raskt og effektivt blir godt mottatt, avklart og integrert?


Les hele debatten