Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden vil følge opp det hun sa i mai, om videreføring av gratis kjernetid for alle fire- og femåringer i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand ut avtaleperioden

Datert: 29.10.2015
Besvart: 04.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Stortingets spørretime den 20. mai svarte statsråden, på spørsmål om videreføring av gratis kjernetid for alle fire- og femåringer i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand med områdesatsinger, at: 'Denne ordningen vil fortsette ut avtaleperioden for områdesatsing, henholdsvis 2016 og 2017'. I statsbudsjettet er imidlertid bevilgningene til dette kuttet fra vel 60 millioner til 39 millioner kroner og bydelene har fått beskjed om at gratis kjernetid for alle avsluttes etter juni 2016.

Vil statsråden følge opp det hun svarte i Stortinget i mai?


Les hele debatten