Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til justis- og beredskapsministeren

Om kriterier for valg av politimester i de nye politidistriktene, og hvorvidt statsråden mener det er riktig av Politidirektoratet å vektlegge lokaliseringspolitikken til 10 pst., den laveste vurderingen, når dette klart bryter med de to første formålene til retningslinjene politisk

Datert: 03.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): I høringsnotatet som Politidirektoratet har sendt ut angående valg av politimester i de nye politidistriktene vurderes de ulike kriteriene i henhold til ulike prosentsatser.

Mitt spørsmål er om statsråden mener det er riktig av Politidirektoratet å vektlegge lokaliseringspolitikken til 10 pst., den laveste vurderingen, når dette klart bryter med de to første formålene til retningslinjene politisk?


Les hele debatten