Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Om statsråden kan garantere at prisen på kollektivreiser med buss ikke blir dyrere når momsen nå går opp

Datert: 04.11.2015
Fremsatt av: Sverre Myrli (A)
Besvart: 11.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å øke merverdiavgiften på persontransporttjenester fra 8 til 10 pst. Økt moms på kollektivtrafikk vil enten medføre økt pris for kundene eller tapte inntekter for fylkeskommunene. Samferdselsministeren har tidligere gitt uttrykk for at økte kostnader som følge av økt moms vil bli kompensert gjennom forslag til statsbudsjett.

Kan statsråden garantere at prisen på kollektivreiser med buss ikke blir dyrere når momsen nå går opp?


Les hele debatten