Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

Om statsråden vil leggja ytterlegare press for at Universitetet i Oslo utarbeider brukarrettleiing for Norsk Ordbok

Datert: 29.10.2015
Besvart: 11.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Universitetet i Oslo har ifølgje Klassekampen 29. september d.å. i brev til Kulturdepartementet meldt at universitetet ikkje har naudsynt bemanning for å laga ei brukarrettleiing for Norsk Ordbok, trass i at UiO har søkt om og fått tildelt 400 000 kroner til dette føremålet. Prosjektleiar Åse Wetås meiner Norsk Ordbok vil ha langt mindre verdi for brukarane om det ikkje blir utarbeidd rettleiing til både nettversjonen og bokverket.

Vil statsråden leggja ytterlegare press for at UiO utarbeider rettleiinga?


Les hele debatten