Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil vurdere å opprette en arbeidsgruppe for å lage et system for bedre lokal beskyttelse av trusselutsatte personer

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Norge har vi et delt system for å beskytte trusselutsatte personer. Kripos har de antatt alvorligste sakene, hvor det kan opprettes fiktiv ID. Oslo og andre politidistrikt har ansvar for trusselutsatte personer i forbindelse med overgrep, familievold, tvangsekteskap, hatkrim, informanter m.m. De har færre virkemidler for å gi reell beskyttelse, og det fins ikke et eget program i norsk politi for dette.

Vil statsråden vurdere å opprette en arbeidsgruppe for å lage et system for bedre lokal beskyttelse av trusselutsatte personer?


Les hele debatten