Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Om regjeringens syn på at eiere av kommersielle høyskoler unngår forbudet mot utbytte gjennom interne transaksjoner, omorganiseringer og fusjon, og på denne måten tapper skolene for penger som burde ha vært brukt på skoletilbud og elever

Datert: 04.11.2015
Besvart: 04.11.2015 av statsminister Erna Solberg

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Da blir det et skifte av tema; mitt spørsmål handler om utdanning.

I Norge er høyskoler og universiteter i hovedsak offentlig eid og finansiert, og det sørger for at elever over hele landet kan ta høyere utdanning uten at det blir en stor økonomisk byrde. Som supplement til det offentlige skolevesen har vi også private høyskoler. Disse skolene kan ta skolepenger, og de får også statsstøtte. Et bredt flertall på Stortinget har vedtatt et forbud mot at eierne av disse skolene kan ta utbytte fra privatskoler. Formålet er klart: Både skolepenger og statsstøtte skal komme elevene og skoler til gode. Derfor kan en ikke, som det heter i universitets- og høyskoleloven, ta «økonomisk utbytte eller på annen måte overføre overskudd til eier eller dens nærstående».

Anthon B Nilsen er et privatskolekonsern som huser en rekke kommersielle høyskoler. De har gjennom flere år på en behendig måte omgått forbudet mot utbytte. Gjennom interne transaksjoner, omorganiseringer og – høsten 2013 – en større fusjon har millioner av kroner kommet private eiere til gode, i stedet for til elever og skoletilbud. Fusjon av flere skoler høsten 2013 ga alene en gevinst på 100 mill. kr. Rektorene var kritiske, og en av dem uttrykte også målsettingen ganske klart: «I eierperspektivet oppfattes sammenslåingen å være finansielt motivert for å realisere iboende finansielle verdier.»

Gjennom denne fusjonen har en altså unngått utbytteforbudet og opptrådt klart i strid med formålet bak forbudet. Hva er regjeringens syn på at eierne på denne måten tapper skolene for penger som burde ha vært brukt på skoletilbud og elever?


Les hele debatten