Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Om hvordan statsråden vil legge til rette for framskyndet brønnplugging på norsk sokkel der det er aktuelt

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Plugging av midlertidig pluggede brønner på norsk sokkel blir løftet fram av flere som et aktuelt tiltak for å bidra til aktivitet på norsk sokkel, samt et tiltak som muliggjøres av fallende riggrater og økt tilgjengelighet på rigger.

Vil statsråden legge til rette for framskyndet brønnplugging der det er aktuelt?


Les hele debatten