Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til olje- og energiministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at nødvendig kompetanse i petroleumssektoren ikke forsvinner fra norsk sokkel i nedgangstider

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Hvordan vil statsråden arbeide for å sikre at nødvendig kompetanse, som vil være nødvendig for videre drift og utvikling av norsk petroleumssektor, ikke forsvinner fra norsk sokkel i nedgangstider?


Les hele debatten