Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at fremtidig drift av Teknologisenteret på Mongstad (TCM) blir avklart i tide til at det kan inngås endelige avtaler for testing ut over 2017

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Eksisterende deltakeravtale ved Teknologisenteret på Mongstad (TCM) løper ut i 2017. TCM har intensjonsavtaler med en rekke aktører om teknologitesting som vil gå ut over 2017. Endelig avtale kan ikke inngås før fremtidig drift av senteret er avklart.

Hvordan vil statsråden gå frem for å sikre at fremtidig drift av TCM blir avklart i tide til at det kan inngås endelige avtaler for testing ut over 2017?


Les hele debatten