Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvilke resultater statsråden forventer at likestillingsmeldingen vil gi for likestillingsutviklingen

Datert: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Regjeringens tynne likestillingsmelding er blitt slaktet for mangel på tiltak av arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, likestillingsforskere, media og alle politiske partier med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet selv. Den har ingen tiltak som vil bringe likestillingen i Norge fremover, er den unisone kritikken. Samtidig fører regjeringen en politikk som i to år har styrt likestillingen i revers.

Hvilke resultater forventer statsråden at likestillingsmeldingen vil gi for likestillingsutviklingen?


Les hele debatten