Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at alle som soner i fengsel skal få lik tilgang til Røverradioens sendinger

Datert: 17.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Røverradioen driver radiosendinger laget av personer som soner, om aktuelle tema, fra fengsel og utenfor. Sendingene er tilgjengelige for dem som soner i Oslo fengsel og få andre fengsler i østlandsområdet. Det er ingen nasjonal sendeflate. Frivillige organisasjoner og offentlige etater bruker kanalen for å spre nyttig informasjon. Radiokanalen vant i år Prix Radio 2015 for lokal sendeflate.

Hva konkret vil statsråden gjøre for at alle som soner i fengsel skal få lik tilgang til disse sendingene?


Les hele debatten