Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

Om statsråden kan informere om prosessen i Arkivverket, der ledelsen foreslår at det sentrale Riksarkivet og de regionale statsarkiver og Samiske arkiv skal slås sammen til en organisatorisk enhet styrt fra Oslo

Datert: 12.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I et ferskt informasjonsskriv fra Arkivverkets ledelse til de ansatte er det foreslått omlegginger i tilbudet. I dag er Arkivverket delt mellom det sentrale Riksarkivet og åtte regionale statsarkiver, i tillegg kommer Samiske arkiv i Kautokeino. Dette blir foreslått slått sammen til en organisatorisk enhet styrt fra Oslo. Mange frykter at den regionale forankringen blir dårligere.

Kan statsråden informere om prosessen og den politiske forankringen i saken?


Les hele debatten