Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Om hva statsråden, som stor aksjonær i Telenor, kan gjøre for å bidra til å få klarhet i de faktiske forhold knyttet til VimpelComs anskaffelse av telelisenser i Usbekistan, og bidra til mest mulig åpenhet fra Telenors side

Datert: 12.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det har den senere tiden vært mye uro rundt Telenor og VimpelCom knyttet til mistanke om korrupsjon i forbindelse med anskaffelse av telelisenser i Usbekistan. Næringsministeren har uttrykt mistillit til styreleder i Telenor, som senere trakk seg. Det pågår ulike former for gransking og etterforskning i saken.

Hva kan statsråden, som stor aksjonær i Telenor, gjøre for å bidra til å få klarhet i de faktiske forhold og bidra til mest mulig åpenhet fra Telenors side?


Les hele debatten