Muntlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om at et bredt flertall vedtok endringene i utlendingsloven for å gjøre det mulig å håndtere strømmen av asylsøkere, særlig over Storskog, og hvorvidt statsråden deler synspunktene om at regjeringen og Stortinget ikke har kontroll over situasjonen

Datert: 18.11.2015
Besvart: 18.11.2015 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Mitt spørsmål går til statsråd Helgesen, i første omgang til Helgesen som statsråd ved Statsministerens kontor.

Mandag vedtok et bredt flertall i Stortinget endringer i utlendingsloven. Stortinget tok et ansvar for å gjøre det mulig å håndtere strømmen av asylsøkere, særlig over Storskog, men også generelt, både for å påse at de som ikke oppfyller krav til beskyttelse, blir mulig å returnere raskt, og for å sikre asylretten til mennesker på flukt fra krig og undertrykking – de som har reelt behov for rett til opphold – og for å verne om asylinstituttet. Situasjonen krever, som vi vet, både handlekraft, styring og raske, men ansvarlige tiltak.

Men i debatten på mandag uttalte en representant for regjeringspartiet, Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde, følgende om situasjonen:

«Jeg ser et land som vi delvis ikke har kontroll over.»

Hva slags signal sender fremskrittspartirepresentanten ut, ikke bare til oss i stortingssalen, men til hele det norske folk – at regjeringen og Stortinget ikke har kontroll? Deler statsråd Helgesen og Statsministerens kontor denne betraktningen og disse synspunktene? Hva synes statsråden om Tybring-Gjeddes beskrivelse av denne situasjonen etter to år i regjering?


Les hele debatten