Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvilke virkemidler det er klokt å ta i bruk umiddelbart for å sikre et fosterhjem for alle de mindreårige asylsøkerne som trenger et hjem, og hvordan statsråden vil sette i gang dugnadsånden i befolkningen

Datert: 18.11.2015
Besvart: 18.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Som ansvarlig statsråd for det som ble en rekordhøy bosetting av flyktninger i kommunene i 2014, har statsråden vektlagt at bosetting er et prioritert område for denne regjeringen, og særlig når det gjelder det å bosette barn.

I sin redegjørelse til Stortinget den 13. oktober om flyktningsituasjonen rundt Middelhavet og i Europa oppfordret statsminister Erna Solberg til en dugnad der folket også stiller opp som fosterforeldre for enslige mindreårige som kommer til landet. Hun sa bl.a.:

«Hvis det er én ting jeg ønsker meg, så er det at dugnadsånden i befolkningen også skal føre til at flere mennesker melder seg til innsats for barnevernet. Hvis vi kan få flere mindreårige asylsøkere i fosterhjem og færre på institusjon, vil det være bedre for integreringen og gi barna en bedre og tryggere start på sitt nye liv. Her har folk virkelig en mulighet til å gjøre en viktig forskjell.»

Dette var en oppfordring som Kristelig Folkeparti selvfølgelig sluttet seg helt til, og vår partileder Knut Arild Hareide ga også ros for dette initiativet. Men samtidig vet vi at fosterhjemskøene er lange. Per 31. august 2015 ventet i alt 406 barn på å få plass i fosterhjem, hvorav 282 barn hadde ventet i over seks uker.

Så mine spørsmål til statsråden er: Hvilke virkemidler mener statsråden det er klokt å ta i bruk umiddelbart for å sikre et hjem for alle disse barna som trenger et hjem? Og: Hvordan vil hun sette i gang denne dugnaden som det er tatt initiativ til, og ta vare på det folkelige engasjementet for å bidra til å få fortgang i arbeidet for å sikre et trygt hjem for alle disse barna?


Les hele debatten