Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hva som er de viktigste tiltakene statsråden har iverksatt på asylmottakene, i omsorgssentrene og i transittmottakene for å få slutt på at sårbare og unge mennesker i flyktningmottak skal bli utsatt for overgrep mens de er under vårt ansvar

Datert: 18.11.2015
Besvart: 18.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Politiet har avdekket at kjente seksualforbrytere sirkler rundt sårbare og unge mennesker i flyktningmottak. Det er mistanke om overgrep, melder Kripos. Dette gjelder flere steder i landet, og man er svært bekymret. Dette må stoppes. Forsvinner disse barna, er det ingen som leter.

Horne og jeg var til stede på en presentasjon av en Fafo-rapport som viser dette. Barn som søker asyl alene, er ekstremt sårbare. De kan være svært lett å lokke fordi de er så desperat ensomme og trenger kontakt med voksne. Det hjelper neppe å rapportere og registrere hvis det ikke er nok voksne til å passe på. Når én voksen skal passe på 30 krigsskadde, livredde, ensomme unge som ikke stoler på voksne i det hele tatt, skjønner jeg at det kan gå galt. Jeg tror ingen hadde godtatt noe slikt for norske ungdommer som ikke har foreldre og foresatte til å passe på seg. SV legger i sitt budsjett inn penger til flere voksne og til egne tiltak for utsatte barn, og også til å finne barn som forsvinner.

Dette er veldig alvorlig, og alle disse barna er barneministerens ansvar, for de er i Norge. Det har barneministeren selv bekreftet, bl.a. på denne Fafo-frokosten.

Da vil jeg spørre ministeren: Hva er de tre viktigste tiltakene statsråden nå har iverksatt på asylmottakene, i omsorgssentrene og i transittmottakene for å få slutt på at disse barna skal bli utsatt for overgrep mens de er under vårt ansvar?


Les hele debatten