Muntlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om alle de enslige mindreårige asylsøkere som har forsvunnet fra mottakene, og hva vi gjør for å få kontroll på at dette slutter å skje og kontroll på at en har en prosess for å finne ut hvor de 600 barna er

Datert: 18.11.2015
Besvart: 18.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): Siden 2000 har det forsvunnet 600 enslige mindreårige asylsøkere fra mottakene. Bare i juli forsvant det 13 barn, og i september forsvant det 31 barn. Jeg er klar over at det er PU og UDI ved justisministeren som har ansvaret for dette, men som barneminister for alle barn har også statsråd Horne et ansvar. Barnevernsloven sier at vi skal sikre at alle barn og unge skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og at den lovens bestemmelser gjelder for alle barn som oppholder seg i riket. Da lurer jeg på: Hva gjør barneministeren for å få klarhet i hvor de 600 barna har forsvunnet hen? Hva gjør vi for at dette ikke skal skje igjen, for å få kontroll på at dette slutter å skje, og kontroll på at en har en prosess for å finne ut hvor de 600 barna er hen?


Les hele debatten