Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvordan statsråden kan forsvare at det kuttes i Kontoret for voldsoffererstatning samtidig som han representerer et parti som sier de jobber for å styrke offeromsorgen

Datert: 19.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Til tross for at Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i fjor lovet i merknadsform å ikke kutte i midlene til Kontoret for voldsoffererstatning, foreslår justis- og beredskapsministeren likevel et kutt på 10 millioner kroner for 2016. Om forslaget blir vedtatt, vil hjelp til voldsofre bli svekket, og landets 14 rådgivningskontor står i fare for å bli lagt ned.

Hvordan kan statsråden forsvare at det kuttes i Kontoret for voldsoffererstatning samtidig som han representerer et parti som sier de jobber for å styrke offeromsorgen?


Les hele debatten